...

There is no witness so dreadful, no accuser so terrible as the conscience that dwells in the heart of every man.
sagt av Polybius

...

People come into your life for a reason, a season, or a lifetime.
When you figure out which one it is, you will know what to do for each person.
sagt av okänd

CIRCLE OF LIFE

If you can dream it, you can do it!
sagt av Walt Disney

...

När en dörr stängs öppnas en annan.
Men  ofta ser vi så länge och ångerfullt på den dörr som stängs
att vi inte ser den som öppnar sig för oss.

sagt av Alexander Graham Bell

...

Tänk på vad du skulle göra
om du visste att du inte kunde misslyckas.
sagt av okänd
RSS 2.0